BREDÄNGS VANDRARHEM GDPR

Vår hemsida www.bredangvandrarhem.se använder ej cookies. För mer info, se länk till vår webbyrå Canvio längst ned på hemsidan.

Hemsidan använder en sk tracker som skapar statistiskt underlag som vi använder som stöd i vår marknadsföring.

Vi tar emot bokningar per telefon, över disk och per e-post. Namn och telefonnummer skrivs in manuellt i den papperskalender som utgör bas i bokningssystemet.

Denna papperskalender sparas i minst 7 år i låst utrymme som del av bokföringsmaterialet.

E-post sparas på server till årets slut då den förs över till separat hårddisk för att där sparas ytterligare något år innan den raderas. Detta för att underlätta kommunikation med återkommande kunder.

Vid incheckning ska alla gäster skriva in sig med namn, person/passnummer, hemadress och ev. telefonnummer på en särskild incheckningsblankett. Denna blankett förvaras inlåst till årets slut för att sedan destrueras. Sparandet efter utcheckning görs för att tillgodose bl a Polismyndighetens krav.

Gästers personuppgifter sparas i låst utrymme dit endast ansvarig föreståndare har tillträde och visas ej för utomstående.

Vi lämnar ej ut personuppgifter till obehöriga, svarar ej på frågor om någon viss person vistas/har vistats/har bokat här och vi ger ej utomstående tillträde till byggnaden för att se vem som vistas här.

Allmänheten har ej tillträde till byggnaden utan personalens medgivande.

De personuppgifter som lämnas vid bokningstillfället eller vid incheckningstillfället används aldrig som statistiskt underlag eller i annat verksamhetsutvecklande syfte och lämnas ej över till tredje part annat än på myndighets begäran.

Ev. frågor ställs till mail@bredangvandrarhem.se eller 08-976200